Event Details

Mass

Thursday, Aug. 16, 2018 - 12:15 p.m.
Monday, Aug. 20, 2018 - 12:15 p.m.
Tuesday, Aug. 21, 2018 - 12:15 p.m.
Wednesday, Aug. 22, 2018 - 12:15 p.m.
Thursday, Aug. 23, 2018 - 12:15 p.m.
Monday, Aug. 27, 2018 - 12:15 p.m.
Tuesday, Aug. 28, 2018 - 12:15 p.m.
Wednesday, Aug. 29, 2018 - 12:15 p.m.
Thursday, Aug. 30, 2018 - 12:15 p.m.

Location: Our Lady of Mercy Chapel

Event Type: Religious/Spiritual

 

Social Media Hub

Facebook icon
Instagram icon
Twitter icon
YouTube icon
Vimeo icon
LinkedIn icon
RSS icon